Αποκλειστικά τη θραύση, κοπή και επεξεργασία αδρανών υλικών τα οποία είχαν ήδη εξορυχθεί και σε καμία περίπτωση νέες εξορύξεις, προέβλεπε η προσωρινή άδεια για το λατομείο στην περιοχή των Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου. 

Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Κρήτης Ευριπίδη Κουκιαδάκη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλη Κριτσωτάκη, ότι γίνονται εξορύξεις με ισχυρές εκρήξεις από την εταιρεία που έλαβε την προσωρινή άδεια στο Λατομείο Γουρνών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης ενημερώνει τον βουλευτή ότι μετά τις καταγγελίες για την παράνομη εξόρυξη αδρανών υλικών, η Περιφέρεια ενημέρωσε την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος προκειμένου να ελέγξει τη βασιμότητα τους.

 «Η Υπηρεσία μας ελέγχει τη βασιμότητα της καταγγελίας και θα ενεργήσει άμεσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της», διαβεβαιώνει ο αντιπεριφερειάρχης.