Παραμένει σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης η μετοχή της "Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε", σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η εταιρεία δεν δημοσίευσε την οικονομική κατάσταση του α΄ τριμήνου του 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας είχε τεθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης, τουλάχιστον 10 ημερών, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α στις 31 Μαΐου, με το αιτιολογικό ότι η οικονομική κατάσταση του α΄ τριμήνου του 2011 που δημοσίευσε η εταιρεία δεν είχε καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ - ΔΠΧΠ. 

Η συνέχιση της αναστολής κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.

protothema.gr