Από την ερχόμενη Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου, μέχρι τις 31 Μαρτίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στις τράπεζες Άλφα, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank-Ergasias αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' Οίκον, που παρέχει επιδοτήσεις, άτοκα και χαμηλότοκα δάνεια για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών.

Ενόψει της έναρξης εφαρμογής του προγράμματος και με βάση το ενημερωτικό υλικό που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το ΑΠΕ παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, τις προϋποθέσεις υπαγωγής και τα ωφελήματα που προκύπτουν για όσους υπαχθούν σε αυτό.

Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που:

-χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία
-βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 1750 ευρώ ανά τετραγωνικό
-χτίστηκαν με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1979, δηλαδή χωρίς μελέτη θερμομόνωσης
-έχουν ελεγχθεί από ενεργειακό επιθεωρητή και έχουν καταταχθεί, με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

Κριτήρια ένταξης πολυκατοικιών

-τουλάχιστον το 50 % των ιδιοκτησιών να χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία
-να υποβληθούν αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αλλά και τον διαχειριστή ή άλλο εκπρόσωπό τους.
-να εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το σύνολο του κτιρίου.

Κριτήρια για την έγκριση επενδύσεων

-η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος, της στέγης και της πιλοτής
-αντικατάσταση κουφωμάτων
-τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
-αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει ότι αν ο ιδιοκτήτης κάνει μεγαλύτερες δαπάνες, οι επιδοτήσεις ή άλλου είδους ενισχύσεις θα υπολογίζονται με πλαφόν τις 15.000 ευρώ.

Οι πολίτες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, με βάση τα εισοδήματά τους (προσωπικό ή οικογενειακό) και ανάλογα κλιμακώνονται οι ενισχύσεις.