Τις προτάσεις της κατέθεσε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναδιάρθρωση των δομών υποστήριξης του Παιδαγωγικού και Εκπαιδευτικού Συστήματος.

Οι προτάσεις της συνομοσπονδίας έχουν ως εξής:

α) Η στενή συνεργασία της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της, οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας και τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, με το Υπουργείο, καθώς και η συμμετοχή και συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

β) Η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες και προγράμματα που σχεδιάζει και εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και οι εποπτευόμενοι από αυτό Φορείς, είτε αυτοί είναι οι υφιστάμενοι, είτε το προτεινόμενο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αδιανόητο στην περίπτωση που το νέο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συσταθεί να μην συνεργάζεται στενά μαζί της, δεδομένου ότι αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα και τον επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Επιπλέον, προτείνει το Τμήμα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αφού πρώτα μετονομαστεί σε Τμήμα Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία (δεδομένου ότι ο όρος Ειδική Αγωγή, όπως πολλές φορές έχει αναφέρει η Συνομοσπονδία, παραπέμπει σε παλαιωμένα Συστήματα παιδείας.