Απαντώντας στις σχετικές με την αναβάθμιση του Οδικού Άξονα στο τμήμα Νεάπολη- Αγ. Νικόλαος αναφορές του βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχ. Καρχιμάκη, ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης αναφέρει τα εξής:

«Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί: Η Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας και κόμβων, η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη και η ΠΠΕ και το Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών. Επίσης έχει εκπονηθεί η Τοπογραφική Αποτύπωση.
Με την έγκριση του 1ου σταδίου μελετών, δόθηκε εντολή εκπόνησης των παρακάτω σταδίων, τα οποία και υποβλήθηκαν: I. Προμελέτη Οδικών Έργων, ΙΙ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (που εκκρεμεί στην ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ), III. Οριστική Γεωλογική Μελέτη

Το Υπουργείο, προκειμένου να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες μετά την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υπ' όψιν τμήμα (των οποίων η έγκριση εκκρεμεί στην ΕΥΠΕ και στην οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι παρατηρήσεις των αρμόδιων φορέων) και κατά την εκπόνηση του επόμενου σταδίου της οριστικής μελέτης, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπισθούν με άρτιο τεχνικό τρόπο τα διάφορα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί από τους αρμόδιους φορείς.
»