Ποσά που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 350 ευρώ ανά οικογένεια θα δουν να πιστώνονται το επόμενο δίμηνο στους λογαριασμούς τους της ΔΕΗ, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι περιοχών που φιλοξενούν σε μεγάλο βαθμό ΑΠΕ, όπως στην Ανατολική Κρήτη, τη Νότια Εύβοια και τη Θράκη.

Αυτό θα είναι σύμφωνα με παράγοντες του χώρου, το όφελος από την εφαρμογή και στην πράξη του μέτρου της απόδοσης του 1% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας των σταθμών ΑΠΕ στους οικιακούς καταναλωτές των περιοχών που τους φιλοξενούν, ύστερα από τη διορθωτική ρύθμιση που αναμένονταν και την οποία κατέθεσε την Τετάρτη στη Βουλή η υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη.

Το μέτρο, που αποσκοπεί σε αύξηση της αποδοχής των ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες, ισχύει από το 2010 αλλά στην πράξη μέχρι σήμερα είχε μείνει ανεφάρμοστο. Εδώ και ένα χρόνο, τα κονδύλια συγκεντρώνονται σε έναν ειδικό λογαριασμό, αλλά δεν πιστώνονται λογαριασμούς ΔΕΗ των κατοίκων των περιοχών αυτών, λόγω μιας σειράς από τεχνικές δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου, που μόλις τώρα ξεπεράστηκαν.

Η ρύθμιση που κατέθεσε  στη Βουλή η υπουργός ΠΕΚΑ αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης διάταξης σύμφωνα με την οποία οι ΟΤΑ, στα όρια των οποίων εγκαθίστανται σταθμοί παραγωγής ΑΠΕ, καρπώνονται το 3% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας, εκ της οποίας το 1% κατευθύνεται απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές.

Προς διανομή κονδύλι 1,3 εκατ. ευρώ…

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τα ακαθάριστα έσοδα ανά μεγαβάτ αιολικού (το μέτρο αφορά σε αιολικά και υδροηλεκτρικά, όχι σε φωτοβολταικά), ανέρχονται σε 100.000 ευρώ, εκ των οποίων το 1% ισούται με 1.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 1.300 MW, το προς διάθεση ποσό σήμερα, ανέρχεται σε 1,3 εκατ. ευρώ. Κύκλοι του ΥΠΕΚΑ υπολογίζουν ότι κατά μέγιστο, το όφελος ανά οικογένεια το χρόνο, μπορεί να φτάσει και τα 350 ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των ενδιαφερομένων μέσα στο επόμενο δίμηνο, και οι περιοχές που θα ωφεληθούν περισσότερο, είναι εκείνες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιολικών, δηλαδή η Ανατολική Κρήτη, η Νότια Εύβοια (σχεδόν η πλειονότητα των ΟΤΑ), και η Θράκη.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Στην ουσία, η νέα ρύθμιση της υπ.ΠΕΚΑ δεν προβλέπει αλλαγές όσον αφορά στο ποσό που θα αποδίδεται ή τους δικαιούχους. Απλώς προσδιορίζει κρίσιμες λεπτομέρειες που δεν είχαν αποσαφηνιστεί (όπως ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ποσών, το χρόνο εκκαθάρισης κ.λ.π.) καθώς επίσης τις απαραίτητες αποφάσεις της ΡΑΕ, για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης (έτσι ώστε να είναι εφικτή η μετατροπή της κιλοβατώρας σε ευρώ).

Επιπλέον, σε σχέση με την παλαιά διάταξη, διατηρείται η προτεραιότητα πίστωσης των οικιακών καταναλωτών της πρώτης «ζώνης εγγύτητας» (δημοτική ή τοπική κοινότητα) προς το σταθμό ΑΠΕ και ξεκαθαρίζεται το τι αποδίδεται (μέρος των χρεώσεων τους υπέρ τρίτων) στους οικιακούς καταναλωτές της δεύτερης ζώνης εγγύτητας, δηλαδή της δημοτικής ενότητας. Επίσης, οι πιστώσεις για το σκέλος της ενέργειας περιλαμβάνουν και όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις επ’ αυτής (χρεώσεις για δίκτυα, ΥΚΩ, κλπ).

Με τη νέα ρύθμιση καταργείται, παράλληλα, η κλίμακα προτεραιότητας με την οποία γινόταν η πίστωση στην αρχική διάταξη, καθώς κρίθηκε εξαιρετικά πολύπλοκη μέθοδος που την καθιστούσε το μέτρο μη εφαρμόσιμο. Σημειώνεται ότι η αρχική διάταξη προέβλεπε την κατά 60% κάλυψη και των πολύ υψηλών καταναλώσεων (άνω των 1600 κιλοβατωρών ανά τετράμηνο), γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε βάρος της γενικότερης πολιτικής για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, στη νέα διάταξη προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ορίου κατανάλωσης που θα μπορεί να καλύψει η πίστωση

Η Ανατολική Κρήτη ωφελείται από τη ρύθμιση

Από τη νέα αυτή ρύθμιση θα επωφεληθούν και περιοχές στην Ανατολική Κρήτη, όπως για παράδειγμα στην Κοινότητα Αχλαδίων στη Σητεία, όπου η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 330ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή της Σητείας έρχεται πρώτη σε ολόκληρη  την Κρήτη, στην υιοθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας