Λόγω εργασιών Ανάπλασης - Ανακατασκευής της οδού Ούλαφ Πάλμε, θα διακοπεί η κυκλοφορία της οδού Ούλαφ Πάλμε από τη συμβολή της με την οδό Νικ.Πετράκη έως τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου από σήμερα Δευτέρα έως και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών θα διεξάγεται προς νότο(Βασιλειές), δια μέσου των οδών Νικ. Πετράκη με κατεύθυνση προς Παπά Πέτρου Γαβαλά- Παπά Πέτρου Γαβαλά-Ευμαθίου.

Από νότο(Βασιλειές) προς την πόλη του Ηρακλείου από Ευμαθίου προς Παπα Πέτρου Γαβαλά – Ανθέων - Λ.Παπαναστασίου ή Ευμαθίου-Παπά Πέτρου Γαβαλά-Νικ.Πετράκη-Ούλαφ Πάλμε-Ιωνίας .

Η οδός Παπά Πέτρου Γαβαλά είναι διπλής κυκλοφορίας