Είναι ολοφάνερο ότι το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 επιφέρει σημαντικές αλλαγές και προκαλεί επιπτώσεις και στην ελληνική ναυτιλία και για το ακριβέστερο στον διοικητικό φορέα της ναυτιλίας, στους Ελληνες ναυτικούς και συνταξιούχους και κυρίως στους τομείς της κρουαζιέρας και των λιμένων.

Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε σε μια πρώτη ανάγνωση τις παρενέργειες που θα έχουν στη ναυτιλία τα μέτρα που εισηγείται η κυβέρνηση. Στο εισηγητικό σημείωμα του σχετικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι η κυβέρνηση άνοιξε «νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα με την άρση του καμποτάζ», ενώ ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη των λιμένων.

Όσον αφορά τις κρουαζιέρες η νομοθετική ρύθμιση έχει γίνει, τώρα περιμένουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε Home Porting, δηλαδή τα λιμάνια μας να γίνουν λιμάνια επιβίβασης και αποβίβασης τουριστών που πραγματοποιούν κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και γενικότερα στη Μεσόγειο. Η προσδοκία από αυτή την παρέμβαση είναι να έλθουν επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ περίπου.

ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Στα λιμάνια, στο κεφάλαιο «νέες λιμενικές υποδομές» επισημαίνει η κυβέρνηση ότι θέλει «λιμενικές υποδομές που θα προωθούν τον τουρισμό και την ανάπτυξη, θα είναι υποδομές για την παραγωγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες και για όλη τη χώρα» και εξηγεί ότι για την «επίτευξη του στόχου αυτού προωθούμε από το 2012 τη δημιουργία σχημάτων συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τόσο για το αττικό λιμενικό σύστημα όσο και για τους κυριότερους περιφερειακούς λιμένες της χώρας, σχηματίζοντας περιφερειακά λιμενικά συστήματα».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και για τις μαρίνες, όπου αναφέρει ότι «οι μαρίνες της χώρας είναι αναξιοποίητος πλούτος, προχωράμε στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμισή τους σε σύγχρονες υποδομές τουρισμού».

Αμεσα θα δοθεί το 23,1% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε ιδιώτες και το 23,3% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Από την κίνηση αυτή άμεσα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Εξειδικεύοντας το θέμα των λιμένων, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι το χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου περιλαμβάνει 12 λιμάνια που έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα τα λιμάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Ραφήνας, Λαυρίου, Κέρκυρας και Καβάλας, ενώ κατέχει μια πληθώρα άλλων μικρότερων λιμανιών με διαφορετικές νομικές μορφές.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Επισημαίνεται, επίσης, ότι το Δημόσιο κατέχει το 74% των μετοχών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και το 100% των υπολοίπων. Ειδικότερα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται τα εξής για τα λιμάνια: Αναφορικά με τα λιμάνια που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, το κυβερνητικό πρόγραμμα αφορά στη μεταβίβαση στρατηγικών μεριδίων σε επιλεγμένα λιμάνια στον ιδιωτικό τομέα την περίοδο 2011 - 2013.
Το χαρτοφυλάκιο των λιμανιών θα αναδιοργανωθεί σε επιμέρους ομάδες, γεγονός που προϋποθέτει την ολοκλήρωση διάφορων συγχωνεύσεων. Σχετικά με τον ΟΛΠ, σχεδιάζεται η πώληση ποσοστού 23,1% των μετοχών της εταιρείας το τέταρτο τρίμηνο του 2011, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, ενώ για τον ΟΛΘ προγραμματίζεται η πώληση ποσοστού 23,3% των μετοχών το τρίτο τρίμηνο του 2011, δηλαδή θα γίνει μέσα στους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο.
Επίσης, προβλέπεται «περαιτέρω πώληση μετοχών των λιμανιών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε θυγατρικές το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους 2012 με την είσοδο στρατηγικών επενδυτών».

ΜΑΡΙΝΕΣ

Αξίζει να επισημανθεί ότι η κυβέρνηση για τα λιμάνια θα προχωρήσει στη μελέτη και άλλων μικρότερων λιμένων με σκοπό τη δημιουργία ενός εκτεταμένου συστήματος μαρίνων υπό τη μορφή ανώνυμων εταιρειών που σε μεταγενέστερο στάδιο θα ιδιωτικοποιηθούν με συμβάσεις παραχώρησης.
Τα χαρτοφυλάκια λιμανιών θα διαμορφωθούν μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2011, ενώ ώριμες συναλλαγές θα προσφέρουν στην αγορά το δεύτερο τρίμηνο του 2013.
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση θα επισπεύσει την ενοποίηση των Οργανισμών Λιμένων, τα οποία στη συνέχεια τμήματά τους θα τα δώσει σε ιδιώτες επενδυτές. Σε ιδιώτες θα δώσει και τις μαρίνες, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ο εσωτερικός θαλάσσιος τουρισμός.

Οι πιστώσεις προς το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

Για το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, η εισηγητική έκθεση αναφέρει ότι οι πιστώσεις το τρέχον έτος έχουν ενισχυθεί με κονδύλια ύψους 35 εκατ. ευρώ για την επιχορήγηση άγονων γραμμών και 7 εκατ. ευρώ για την πληρωμή δαπανών μετακίνησης λιμενικού προσωπικού έτους 2010.

Επίσης, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μείωση κατά 259,66 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16,7% το 2015 σε σύγκριση με τη σχετική εκτίμηση για το 2011 προ των παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση των εξοικονομήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί κυρίως ως αποτέλεσμα της προσπάθειας μείωσης των δαπανών για:

- Επιχορήγηση προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, λόγω εξορθολογισμού και του επαναπροσδιορισμού του σχετικού πλαισίου κατά 180 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 15,3%.

- Πληρωμής των αποδοχών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν συνολικά μείωση κατά 25,42 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13,2%. Από το ποσό αυτό θα αφορά μείωση κατά 18,79 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,7% των δαπανών για καταβολή μισθών ένστολου και πολιτικού προσωπικού, καθώς και μείωση 6,62 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 42,4% των δαπανών για καταβολή πρόσθετων, μισθολογικού χαρακτήρα παροχών.

- Μετακινήσεις ένστολου προσωπικού για εκτέλεση υπηρεσίας κατά 1,13 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 53,6%.

- Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 2,49 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 35,6%.
Ειδικά για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο να επισημανθεί ότι από το 1,2 δισ. ευρώ που προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2011, το ποσό αυτό θα πέσει στα 1,130 δισ. ευρώ τελικά στο τέλος του έτους, ενώ θα γίνει 1 δισ. το 2012, 2013, 2014 και 2015. Με άλλα λόγια οι συνολικές δαπάνες του ΝΑΤ θα περιορισθούν τα επόμενα τέσσερα χρόνια σε 1 δισ. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν σημαντικά οι συντάξεις, αφού θεωρείται σίγουρο ότι μέχρι το 2015 θα αυξηθεί ο αριθμός των συνταξιούχων ναυτικών και αναπόφευκτα θα πέσει ο μέσος όρος της σύνταξης. Τέλος, να αναφερθεί ότι η φορολογία των αξιωματικών ναυτικών από το 3% στο 6% και των κατωτέρων πληρωμάτων στο 3%.

Kerdosonline.gr