Οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν εντάσσονται από τις 15 Μαρτίου στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ολες οι πράξεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο, διαφορετικά -όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση- δεν θα μπορούν να εκτελεστούν.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό ή λογισμικό, αφού η υπηρεσία υλοποίησης παρέχεται κεντρικά από το υπουργείο Εσωτερικών.Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί οι αντίστοιχες ομάδες διαχείρισης έργου (ΟΔΕ) σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ομάδες υπαλλήλων που θα διαχειριστούν το πρόγραμμα δεν θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση, ούτε αποτελούν νέα οργανική μονάδα στους οργανισμούς.Τα μέλη των ΟΔΕ θα αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα και θα εκπαιδευτούν για τον χειρισμό του προγράμματος.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη «Διαύγεια», μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί 245.502 πράξεις των 706 φορέων (υπουργεία, ΝΠΔΔ και ανεξάρτητες αρχές) που έχουν ενεργοποιηθεί στο σύστημα.