Επιστολή στη FIFA μέσω της οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκε και με τις ευλογίες της ΕΠΟ να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για να βρει το δίκιο της στο θέμα της αδειοδότησης έστειλε ο Σύλλογος Μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ. 

Στην επιστολή αυτή που είναι τρεις σελίδες και την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μετόχων της ΠΑΕ ΟΦΗ Ανδρέας Μανουσάκης υπάρχουν τρία σκέλη. 

Το πρώτο σκέλος της επιστολής έχει μια σύντομη ιστορική διαδρομή όπoυ αναφέρει επιγραμματικά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα και το δικαίωμα που έχει μέσω αυτής, τη συμμετοχή του στα μπαράζ για την άνοδο στη superleague. Αναφέρει τη διαδικασία αδειοδότησης, την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων στις 21.3.11 την απόρριψη του φακέλου καθώς και τις ενστάσεις από τον ΟΦΗ για την σύνθεση της επιτροπής και την ακαταλληλότητά της.

Στο δεύτερο σκέλος της επιστολής αναλύει τη νομική θέση των μετόχων της σε σχέση με την επιτροπή και την παράνομη σύνθεσή της. Έτσι αναλύει το ασυμβίβαστο της συμμετοχής στη σύνθεση της επιτροπής, μέλους το οποίο ήταν ελεγκτής της ΕΠΟ από το 1993 και παράλληλα των ΠΑΕ Αγία Παρασκευή, Κόρινθος και Ρούφ.

Ακόμα αναφέρει για την εξόφληση των παικτών και την προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ρίχνει ευθύνες στην ΕΠΟ για την απόρριψη της επανεξέτασης χωρίς να επιληφθεί του θέματος η αρμόδια επιτροπή.

Στο τρίτο και τελευταίο σκέλος της επιστολής αναλύεται η νομική θέση των μετόχων για το δικαίωμα στην προσφυγή, εξηγεί ότι δεν είναι παράνομη η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, αναφέρει τον Ηρακλή και το CAS και προτείνει την ενημέρωσή τους απο την κα Πασκέ που ήρθε στην Ελλάδα.

Η επιστολή καταλήγει τονίζοντας ότι είναι στη διάθεση της FIFA για απευθείας συζητήσεις και διευκρινίσεις και ότι πήραν την πρωτοβουλία αποστολής της επιστολής καθώς λόγω της αναστολής εργασιών από την ΕΠΟ ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να στείλει τις απόψεις του μέσω της ομοσπονδίας.