Απάντηση στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.Βούγιας σχετικά με τα προβλήματα στο ραντάρ του αεροδρομίου Ηρακλείου.
Όπως αναφέρεται στην απάντηση "τα ηλεκτρονικά συστήματα Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τις οδηγίες των κατασκευαστών, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας (ΜΟΔ, Εγχειρίδια Λειτουργίας Μονάδων, κτλ).

Οι Μονάδες-Επιστασίες Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΥΠΑ εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων Αεροναυτιλίας και δεν απαιτούνται επιπλέον ιδιαίτερες εντολές κατά την τουριστική περίοδο.

Επιπλέον, επιλαμβάνονται άμεσα των βλαβών και προβλημάτων που δημιουργούνται, ώστε να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία των Αεροδρομίων και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο RADAR του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΗΚ) σας γνωστοποιούμε ότι:
Το πρωτεύον RADAR (PSR) τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 8/5/2011 και ώρα 14:00 τοπική, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών λυχνιών τύπου Thyratron. Η Υπηρεσία έχει ήδη μεριμνήσει και δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες προμήθειας αυτών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα περατωθούν περί τα μέσα Ιουνίου τρέχοντος έτους.

Από τα Δελτία Καταγραφής Συβάντων προκύπτει ότι στις 8/5/2011 έγιναν αναφορές περιστατικών απώλειας στόχων αεροσκαφών από το Δευτερεύων RADAR (SSR), χωρίς αυτό να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μη περιοδικά και ελάχιστα αυτά περιστατικά διερευνήθηκαν άμεσα και επισταμένως από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς του ΚΑΗΚ και αφού εντοπίστηκε το πρόβλημα διορθώθηκε στις 10/5/2011 και ώρα 13:42 τοπική.

Σε ό,τι αφορά στις Ραδιοσυχνότητες του ΚΑΗΚ σας γνωστοποιούμε ότι:

Στις 9/5/2011 και ώρα 10:30 τοπική, παρατηρήθηκαν παρεμβολές σε όλο το φάσμα της αεροναυτικής ζώνης VHF και κυρίως στις συχνότητες 118.025 MHz, 120.850 MHz και 121.700 MHz.
Έγιναν προσπάθειες από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς του ΚΑΗΚ εντοπισμού της πηγής παρενόχλησης, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε και η ΕΕΤΤ, η οποία είναι η αρμόδια αρχή εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και είναι εκείνη που επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις σε εκείνους που προκαλούν τις παρεμβολές.

Η ΕΕΤΤ διαθέτει στον Αερολιμένα ΚΑΗΚ σταθμό παρακολούθησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και επομένως μόλις ειδοποιήθηκε άρχισε να διερευνά για τον εντοπισμό της πηγής παρενόχλησης.
Στις 13:50 τοπική ώρα οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί του ΚΑΗΚ εντόπισαν ως πηγή παρενόχλησης τον ραδιοφωνικό σταθμό "ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΡ FM" που εκπέμπει στη συχνότητα 87.6 MHz, ενώ στις 14:00 τοπική η ΕΕΤΤ εντόπισε ως πηγή παρενόχλησης τον ραδιοφωνικό σταθμό "ΣΕΝΤΡΑ FM" που εκπέμπει στη συχνότητα 98.7 MHz.

Άμεσα ζητήθηκε τηλεφωνικά από τους υπεύθυνους των δύο ραδιοφωνικών σταθμών η μείωση της ισχύος εκπομπής των και έτσι η ένταση του προβλήματος των παρεμβολών μειώθηκε μερικώς. Το πρόβλημα εξαλείφθηκε το πρωί της επόμενης μέρας (10/5/2011)".