Οι ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία

Σε 920 εκατ. ευρώ ανήλθε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2011 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών.

Σύμφωνα με στοιχεία του «Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ», το Μάιο σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στο ρυθμό των ακάλυπτων επιταγών, αλλά και στον αριθμό των απλήρωτων συναλλαγματικών. 

Το Μάιο σφραγίστηκαν 15.205 ακάλυπτες επιταγές αξίας 164,9 εκατ. ευρώ, αλλά και 12.820 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 19,1 εκατ. ευρώ.

Εν συγκρίσει με τον Απρίλιο 2011 καταγράφεται αύξηση 4,99% όσον αφορά στον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών και 19,68% ως προς την αξία τους, ενώ στις συναλλαγματικές σημειώθηκε αύξηση 11,29% στην αξία και 22,72% στον αριθμό των απλήρωτων συναλλαγματικών που αποσύρθηκαν.

Σε σχέση με το Μάιο 2010 οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν άνοδο 20,75% ως προς την αξία τους και μείωση 4,47% ως προς τον αριθμό.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές σημείωσαν αύξηση 14,79% ως προς την αξία και άνοδο 4,63% ως προς τον αριθμό.

in.gr