Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης των εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς σε «CCC» από «Β», προχώρησε η Standard & Poor's, απόρροια της υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, την περασμένη Δευτέρα, σε «CCC».

Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση «C» της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και την αξιολόγηση «CCC-» των υβριδικών εκδόσεων.

Οι αξιολογήσεις μεταφέρθηκαν από το καθεστώς της παρακολούθησης (CreditWatch) με αρνητικές επιπλοκές όπου είχαν τοποθετηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2010.

Η κίνηση του οίκου αντανακλά την άποψή του πως τα χρηματοπιστωτικά προφίλ των ελληνικών τραπεζών είναι εκτεθειμένα σε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους λόγω της επιδείνωσης της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της χώρας.

Η προοπτική των αξιολογήσεων των τεσσάρων τραπεζών είναι αρνητική. Το αρνητικό outlook αντιστοιχεί στην πιθανότητα νέας υποβάθμισης σε περίπτωση που ο οίκος θεωρήσει πως υπάρχει πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους.

in.gr