Αύξηση κατά 25,88% ή 189,14 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα «φέσια» στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της «Τειρεσίας Α.Ε.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών διαμορφώθηκαν στο πεντάμηνο στα 920,08 εκατ. ευρώ, έναντι 730,94 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

Σε ό,τι αφορά τις ακάλυπτες επιταγές, η χρήση των οποίων να σημειωθεί έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, ανήλθαν στα 820,27 εκατ. ευρώ, έναντι 641,42 εκατ. ευρώ πέρυσι, το πεντάμηνο του 2010, σημειώνοντας αύξηση 27,88% ή 178,85 εκατ. ευρώ. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαΐου στα 99,81 εκατ. ευρώ, έναντι 89,52 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,29 εκατ. ευρώ, έναντι 11,49%.

Μόνο για το Μάιο το ύψος των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στο ποσό των 164,91 εκατ. ευρώ, που είναι κατά 20,75% υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010 και κατά 19,68% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011.

 Ο αριθμός των επιταγών που σφραγίστηκαν ήταν 15.205 τεμάχια, που είναι χαμηλότερα κατά 4,47% σε σύγκριση με το Μάιο του 2010, αλλά υψηλότερο κατά 4,99% από τον Απρίλιο του 2011.

Τέλος, το ύψος των απλήρωτων συναλλαγματικών έφτασε τα 19,18 εκατ. ευρώ το Μάιο.