Η Moody's υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του ΟΤΕ σε «Β1» από «Ba1», λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και της μείωσης των προβλέψεων για τις επιδόσεις του Οργανισμού.