Οι προϋποθέσεις για αποζημιώσεις από τη ΔΕΗ σε περίπτωση ζημιάς σε ηλεκτρική συσκευή λόγω υπέρτασης. Θα καταβάλλονται εντός 15 ημερών από τον έλεγχο της αίτησης των καταναλωτών

Σε 400 ευρώ θα ανέρχονται οι αποζημιώσεις που θα καταβάλει η ΔΕΗ σε καταναλωτές για ζημιές που έχουν προκληθεί στις ηλεκτρικές τους συσκευές λόγω υπέρτασης.

Η απόφαση θα ισχύσει αναδρομικά και για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης, από την αρχή του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά την καταβολή των αποζημιώσεων, οι οποίες θα κυμαίνονται ανάλογα με τη ζημιά, το αίτιο αυτής και την έγκαιρη ενημέρωση της ΔΕΗ, έχουν αποσταλεί από τη διοίκηση της ΔΕΗ οδηγίες στις κατά τόπους οδηγίες.

Το ύψος της αποζημίωσης, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της ΔΕΗ, θα είναι αντίστοιχο με τη ζημιά και θα αγγίζει έως τα 300 ευρώ για μονοφασικές παροχές και έως 400 ευρώ για τριφασικές ανά συμβάν και καταναλωτή.

Σημειώνεται ακόμα ότι η αποζημίωση αιτιολογείται μόνο σε περίπτωση τυχαίας διακοπής του ουδέτερου αγωγού. Αντίθετα, αν η βλάβη οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, σεισμούς, ατυχήματα κτλ δεν θα χορηγείται αποζημίωση.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνει τη ΔΕΗ εντός τεσσάρων ημερών από το συμβάν και εφόσον του ζητηθεί να διαθέσει τις χαλασμένες συσκευές για έλεγχο.

Οι αιτήσεις αποζημιώσεων θα εξετάζονται εντός 15 ημερών και εφόσον κρίνονται θετικά θα καταβάλλεται η αποζημίωση στους δικαιούχους στο διάστημα ενός μήνα.

news247.gr