Το εξώδικο το οποίο ετοίμαζε η ΠΑΕ ΟΦΗ από το πρωί μετά την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας ότι μια ιδιωτική εταιρία ορκωτών λογιστών εξετάζει τον φάκελο της ομάδας μετά από εντολή της ΟΥΕΦΑ έγινε πράξη αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα στο εξώδικο η κρητική ΠΑΕ κάνει λόγω για παραβίαση της ρήτρας εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ενώ ζητάει τον έλεγχο όλων των φακέλων σε Super League και Football League και όχι μόνο του ΟΦΗ.

Στο εξώδικο επισημαίνεται ότι η κρητική ΠΑΕ επιφυλάσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι παραβιάζωνται οι κανόνες αδειοδότησης.

Αναλυτικά το εξώδικο της ΠΑΕ ΟΦΗ προς την ΕΠΟ που κοινοποιήθηκε προς τον Γ.Γ.Α κ. Μπιτσαξή και την διεύθυνση αδειοδότησης της Ομοσπονδίας :

ΠΡΟΣ: Την εδρεύουσα στην Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.), όπως νομίμως εκπροσωπείται (υπόψη κ. Σ. Πιλάβιου).

• Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (υπόψη κου Π. Μπιτσαξή).
• Δ/νση Αδειοδότησης της Ε.Π.Ο.

Αθήνα 16 Ιουνίου 2011

Κύριοι,

Πληροφορούμαστε σήμερα από δημοσιεύματα ότι εν απουσία μας και χωρίς να κληθούμε, διενεργείται οικονομικός έλεγχος του φακέλου αδειοδότησης και των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ ΟΦΗ. Τούτο μάλιστα, παρουσία αρμοδίων της ΟΥΕΦΑ και ιδιωτικής εταιρίας Ορκωτών Λογιστών.

Κατ' αρχήν η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία και έγγραφα του φακέλου αδειοδότησης μιας εταιρείας, εν προκειμένω της ΠΑΕ ΟΦΗ, αποτελεί σαφή και κατάφωρη παραβίαση της υπογραφείσας ρήτρας εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, γεγονός για το οποίο ρητά επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας.

Περαιτέρω ο οποιοσδήποτε εν αγνοία μας και χωρίς τη συναίνεσή μας έλεγχος, παραβιάζει κατάφωρα τους κανόνες διαφάνειας, ισονομίας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

Σε κάθε δε περίπτωση επισημαίνουμε ότι για το αδιάβλητο του ελέγχου και της τηρήσεως των προϋποθέσεων του νόμου, δεν θα πρέπει να ελεγχθεί μεμονωμένα, ένας μόνο φάκελος, αλλά θα πρέπει να γίνει συσχέτιση αυτού με άλλους φακέλους ΠΑΕ.

Και δη με ΠΑΕ, οι οποίες έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και μάλιστα με επαρκές ποσοτικό δείγμα. Θα πρέπει δηλαδή η οικονομική κατάσταση της εταιρείας να συγκριθεί με την οικονομική κατάσταση άλλων ποδοσφαιρικών εταιρειών, για να ελεγχθεί αν ισχύσει η εφαρμογή της αναλογικότητας, αλλά και της αντικειμενικότητας του ελέγχου.

Επιθυμούμε λοιπόν και πάλι να σας ενημερώσουμε ότι, ο φάκελος αδειοδότησης της ΠΑΕ ΟΦΗ είναι πλήρης από κάθε άποψη και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι η απόφαση της Ε.Ε.Α δεν είναι νόμιμη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, κυρίως λόγω κακής συγκρότησης της Επιτροπής και της εκ τούτου ελαττωματικότητας του ελέγχου.

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.