Στο πλαίσιο της φιλοξενίας των αθλητών των Special Olympics  2011 στο Ρέθυμνο ως «Πόλις-Αμφιτρύων», η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, ξενάγησης και ψυχαγωγίας των αποστολών από την 20η Ιουνίου-ημέρα άφιξής τους, έως και την 23η Ιουνίου που και θα αποχωρήσουν από την πόλη μας.

Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή σας παραθέτουμε αναλυτικά το πρόγραμμα και παρακαλούμε όλους να αγκαλιάσουμε με την παρουσία μας το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός και τους φιλοξενούμενούς μας αθλητές στην εκδήλωση υποδοχής τους την Δευτέρα 20 Ιουνίου και ώρα 20:00 στο γήπεδο της Σοχώρας.

  Σας καλούμε όλους να γίνουμε συμμέτοχοι στο ελπιδοφόρο μήνυμα αισιοδοξίας, που μας μεταλαμπαδεύουν.