Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων να κινητοποιηθούν άμεσα μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων τουλάχιστον σε όλα τα σχολεία στα οποία λειτουργούσαν και πέρσι.

 Ενημερωτικά σημειώνουμε ότι η κυβέρνηση με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ. 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β’), σταματάει από την επόμενη σχολική χρονιά τη λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος στα ολιγοθέσια σχολεία, ενώ, παράλληλα, ζητάει στα εναπομείναντα Ολοήμερα τμήματα να φοιτούν μόνο παιδιά «των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.» (έγγραφο με αριθμό Φ. 12/520/611575/Γ1/30-5-2011 και υπογραφή της υφυπουργού Π. Χριστοφιλοπούλου)

Μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονέων σε πολλές περιοχές της χώρας, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τροποποιήσει δυο φορές την αρχική απόφαση κατάργησης των ολοήμερων τμημάτων σχολείων της υπαίθρου:

•             Αρχικά στις 2 Ιουνίου με νεότερο έγγραφο το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων και σε ολιγοθέσια σχολεία, αρκεί να έχουν τουλάχιστον 60 μαθητές εκ των οποίων τουλάχιστον 15 να καταθέσουν αίτηση για το ολοήμερο, φέρνοντας βεβαίωση εργοδότη ή ανεργίας και των δυο γονέων τους.

•             Στη συνέχεια, στις 14 Ιουνίου, με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας  ολοήμερων τμημάτων και σε σχολεία με αριθμό φοιτούντων μαθητών μικρότερο του 60, «σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, χαμηλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα κλπ), με αιτιολογημένη εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου, τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση είναι να μετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τουλάχιστον 15 μαθητές.»

Με βάση αυτό το τελευταίο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα του Σχολικού Συμβούλου, του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης το αν θα λειτουργήσουν και του χρόνου τα ολοήμερα τμήματα που λειτουργούσαν φέτος (στα περισσότερα) στα παρακάτω σχολεία:

Στο Δήμο Χανίων:

•             Δημοτικό Σχολείο Αγιάς

•             3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων (Αυτιστικών)

•             Δημοτικό Σχολείο Κατωχωρίου Κεραμειών

•             1ο Ειδικό Δ.Σ. Χανίων (δε λειτουργούσε ολοήμερο, αλλά δεν θα έπρεπε να λειτουργεί;)

•             2ο Ειδικό Δ.Σ. Χανίων (δε λειτουργούσε ολοήμερο, αλλά δεν θα έπρεπε να λειτουργεί;)

•             Δ.Σ. Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (δε λειτουργούσε ολοήμερο, αλλά δεν θα έπρεπε να λειτουργεί;)

Στο Δήμο Σφακίων:

•             Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης

•             Δημοτικό Σχολείο Ασκύφου

•             Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς

•             Χώρας Σφακίων

Στο Δήμο Πλατανιά:

•             Δημοτικό Σχολείο Βατολάκκου

•             Δημοτικό Σχολείο Καμισιανών

•             Δημοτικό Σχολείο Ροδωπού

Στο Δήμο Καντάνου – Σελίνου:

•             Δημοτικό Σχολείο Καντάνου

•             Δημοτικό Σχολείο Ροδοβανίου

•             Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας

Στο Δήμο Κισάμου:

•             Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας

•             Δημοτικό Σχολείο Έλους

•             Δημοτικό Σχολείο Σφακοπηγαδίου (δε λειτουργούσε φέτος ολοήμερο)

Στο Δήμο Αποκορώνου:

•             Δημοτικό Σχολείο Φρε

•             Δημοτικό Σχολείο Εμπρόσνερου

      Καλούμε τα Δημοτικά Συμβούλια να κινητοποιηθούν ώστε να διασφαλίσουν τη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων στα παραπάνω σχολεία. Η κινητοποίησή τους θα παίξει σημαντικό ρόλο για το αν την επόμενη χρονιά οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι κι ανασφάλιστοι γονείς της περιοχής τους θα έχουν ολοήμερο τμήμα στα σχολεία τους, ή θα αναγκαστούν να μετακομίσουν όλοι στο πολεοδομικό συγκρότημα των Χανίων. Θα αφήσουμε την ύπαιθρο να ερημώσει, τον αγροτικό μας κόσμο να διαλύσει και απροστάτευτους τους πιο φτωχούς κι αδικημένους πολίτες της περιοχής μας;

      Θα συναινέσουν Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, δια της σιωπής τους, μη κάνοντας σχετική εισήγηση και μη λαμβάνοντας απόφαση λειτουργίας ολοήμερου τμήματος στα παραπάνω σχολεία; Θα πάρουν αυτοί την ευθύνη για την ερήμωση της υπαίθρου, τη διάλυση του αγροτικού κόσμου, την αδικία σε βάρος των ανασφάλιστων εργαζομένων;

      Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω σχολείων να κινηθούν άμεσα εγγράφοντας όλα τα παιδιά που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ολοήμερο τμήμα, ώστε να μη δώσουμε καμιά δικαιολογία στην κυβέρνηση ή στη Διοίκηση να προβάλλει επιχειρήματα του τύπου «δε ζητάνε οι γονείς ολοήμερο τμήμα».