Ως εισόδημα και μάλιστα που θα φορολογείται με τη φορολογική κλίμακα θεωρούνται οι προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που καλύπτονται από εταιρικές πιστωτικές κάρτες.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υπεβλήθησαν στο υπουργείο Οικονομικών για το συγκεκριμένο θέμα, η αρμόδια διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία εξηγεί ότι η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων για την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών τους δαπανών και όχι για την κάλυψη δαπανών για υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί, αποτελεί πρόσθετη παροχή υπέρ αυτών των στελεχών και υπαλλήλων η οποία προσαυξάνει το εισόδημά τους από μισθούς και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

in.gr