Σηµαντικές µειώσεις του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος εκατοµµυρίων φορολογουµένων θα προκύψουν από την εφαρµογή των νέων φοροεισπρακτικών µέτρων στα οποία έχει καταλήξει το υπουργείο Οικονοµικών και πρόκειται να φέρει σύντοµα στη Βουλή µε τη µορφή εφαρµοστικού νοµοσχεδίου.

Η ειδική εισφορά «αλληλεγγύης», όπως ονοµάζεται το νέο πενταετές χαράτσι για περισσότερους από 5.000.000 φορολογουµένους, αλλά και η επιβολή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας σε περίπου 2.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων σε συνδυασµό µε τα άλλα µέτρα που προωθεί η κυβέρνηση οδηγούν εισοδήµατα σε απώλεια που φθάνει σε ορισµένες περιπτώσεις ως και δύο µισθούς ετησίως.

Αν υπολογίσει κανείς και τις οικονοµικές απώλειες που έχουν προκύψει στα νοικοκυριά από τα µέτρα που επιβλήθηκαν από τις αρχές του 2010 τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει δραµατικά µε «θύµατα» µισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, εµπόρους κτλ. Η µόνη ευχάριστη είδηση µέσα στη λαίλαπα των νέων φοροεισπρακτικών µέτρων είναι ότι το αφορολόγητο για όλους τους πολίτες θα παραµείνει στα 12.000 ευρώ. Οµως και αυτό το µέτρο θα δεχθεί ισχυρό πλήγµα από τη σηµαντική αύξηση των τεκµηρίων διαβίωσης και τις περικοπές στις φοροαπαλλαγές κτλ. ∆ηλαδή σήµερα που κάποιος βρίσκεται κάτω από το αφορολόγητο, µε τα νέα τεκµήρια µπορεί να υποχρεωθεί να δηλώσει π.χ. 16.000 ευρώ και άρα να πληρώσει φόρο.

Από την άλλη, δηλωθέντα εισοδήµατα από 12.000 ευρώ ως 20.000 ευρώ θα φορολογηθούν µε συντελεστή 1%. Οπως διευκρίνισε στο «Βήµα» αρµόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονοµικών η εισφορά θα επιβάλλεται στο σύνολο του δηλωθέντος εισοδήµατος, δηλαδή χωρίς να αφαιρείται το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Για παράδειγµα, κάποιος που έχει ετήσιο εισόδηµα 15.000 ευρώ θα πληρώσει ειδική εισφορά 150 ευρώ (15.000 Χ 1%) και όχι 30 ευρώ (15.000 - 12.000 = 3.000 ευρώ Χ 1% = 30 ευρώ) όπως ισχύει µε την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος.

Από τις 20.000 ευρώ ως τις 50.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα η ειδική εισφορά θα διαµορφωθεί σε 2%, από τις 50.000 ευρώ και άνω θα είναι 3%. Σηµειώνεται ότι αν κάποιος δηλώνει ετήσιο εισόδηµα στην Εφορία 55.000 ευρώ, η εισφορά 3% θα επιβληθεί στο σύνολο και των 55.000 ευρώ και όχι κλιµακωτά, δηλαδή δεν θα υπολογιστεί για τα πρώτα 20.000 ευρώ µε 1%, για τα υπόλοιπα 30.000 ευρώ µε 2% και τελευταία 5.000 ευρώ µε 3%.

Σηµαντική µείωση κατά 50% επιβάλλεται από το υπουργείο Οικονοµικών στο αφορολόγητο του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Πλέον το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 200.000 ευρώ, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες του «Βήµατος», ο συντελεστής φορολογίας για το πρώτο κλιµάκιο φορολογητέας αξίας ακινήτων (δηλαδή από 200.000 ευρώ ως 500.000 ευρώ) θα διαµορφωθεί σε 2‰ και πάνω από το ποσό αυτό θα υπάρχει κλίµακα µε τους συντελεστές φορολογίας να φθάνουν ως και 1%.

tovima.gr