210 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν συνολικά από την Ε.Ε. για την αποζημίωση των παραγωγών κηπευτικών που υπέστησαν οικονομική ζημιά από την διακοπή παραγγελιών και την πτώση των τιμών λόγω της επιδημίας από το βακτήριο E.coli.

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ε.Ε. και τον οποίο υπογράφει ο κ.Μπαρόζο η έκτακτη στήριξη των παραγωγών αφορά στην περίοδο από 26/5 – 30/6, για τα εξής προιόντα και με ανώτατο ποσό αποζημίωσης :

α) Ντομάτες του κωδικού ΣΟ 0702 00 00·(0,332 λεπτά ανα κιλό) 

β) Μαρούλια των κωδικών ΣΟ 0705 11 00 και 0705 19 00 και κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια του κωδικού ΣΟ 0705 29 00 (0,389 λεπτά ανα κιλό)

γ) Αγγούρια του κωδικού ΣΟ 0707 00 05 (0,24 λεπτά/κιλό)

δ) Γλυκοπιπεριές του κωδικού ΣΟ 0709 60 10 (0,444 λεπτά ανα κιλό)

ε) Κολοκυθάκια του κωδικού ΣΟ 0709 90 70 (0,296 λεπτά ανα κιλό)

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα ανώτατα ποσά της συνεισφοράς της Ε.Ε. για τη στήριξη των αποσύρσεων από την αγορά, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού και αφορούν αποσύρσεις που έχουν προορισμούς άλλους εκτός της δωρεάν διανομής. 

Τα παρακάτω ποσά διπλασιάζονται σε περίπτωση δωρεάν διανομής. Τα ανώτατα ποσά στήριξης είναι: 

Μαρούλια και κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια 15,5 ευρώ / 100 κιλά 
Αγγούρια 9,6 ευρώ/ 100 κιλά 
Γλυκοπιπεριές 17,8 ευρώ/ 100 κιλά 
Κολοκυθάκια 11,8 ευρώ/ 100 κιλά 

Ο Σύνδεσμος εξαγωγέων, Incofruit Hellas, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι «έχουμε δηλώσει ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή, διότι αφενός δεν ισχύουν για όλα τα προϊόντα και αφετέρου δεν λαμβάνουν υπόψιν τις ζημιές των επιχειρήσεων, λόγω των χαμηλότερων τιμών πώλησης των αγαθών κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και τη βλάβη στην εικόνα του κλάδου». Ο Σύνδεσμός μας θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποζημίωση των ζημιωθέντων εξαγωγέων», προσθέτει η ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ τον Κανονισμό για της αποζημιώσεις των παραγωγών κηπευτικών