Κουμπί Like του Facebook. Το ξέρετε; Σιγά μην απαντούσατε «όχι»! Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Pew Internet (διαθέσιμη σε PDF) το συγκεκριμένο κουμπί είναι το πιο δημοφιλές χαρακτηριστικό του Facebook και χρησιμοποιείται από τους χρήστες τους σε καθημερινή βάση. Κατά μέσο όρο, το 26% των χρηστών του Facebook δηλώνουν ότι κάνουν Like  σε κάτι που έχει κάνει post ένας φίλος τους. Η δεύτερη πιο δημοφιλής δραστηριότητα είναι ο σχολιασμός μιας δημοσίευσης, καθώς 22% των χρηστών του Facebook κάνουν κάποιο σχόλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Άλλες δραστηριότητες που γίνονται καθημερινά είναι:
 • Η ενημέρωση κατάστασης με ποσοστό 15%
 • Ο σχολιασμός μιας φωτογραφίας με ποσοστό 20%
 • Η αποστολή ενός προσωπικού μηνύματος με ποσοστό 10%
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους φίλους που έχει ο κάθε χρήστης καθώς και από που τους γνώρισε.
Ο μέσος χρήστης του Facebook έχει 229 φίλους
 • Το 22% από αυτούς είναι συμμαθητές από το γυμνάσιο
 • Το 12% είναι μακρινοί συγγενείς
 • Το 10% είναι συνεργάτες
 • Το 9% είναι φίλοι από το πανεπιστήμιο
 • Το 8% είναι άτομα της οικογενείας
 • Το 7% είναι εθελοντικές ομάδες
 • Το 2% είναι γείτονες
 • Ενώ μόλις 3% είναι τα άτομα τα οποία οι χρήστες δεν έχουν συναντήσει ποτέ από κοντά
gugoo.gr