Στα 40 χρόνια ύπαρξής του, το email έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους τρόπους επικοινωνίας. Η εταιρεία Reachmail, δημοσίευσε ένα inforaphic το οποίο δείχνει την πορεία της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το 1971 έως και σήμερα. gugoo.gr