Όπως είχε ανακοινωθεί η χώρα μας είναι αναγκασμένη να βγει πάλι στις αγορές για δανεικά, αλλά και πάλι αναζητώντας μικρό ποσό και με μικρή διάρκεια καθώς τα επιτόκια είναι απαγορευτικά

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, σήμερα.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 24η Ιουνίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 23 Ιουνίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

Μόλις την περασμένη Παρασκευή το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,06%, από 4,10% στη δημοπρασία της 19ης Απριλίου και 3,85% στις 15 Φεβρουαρίου.