Ατάκτως ερριμμένοι στο ΕΣΥ βρίσκονται οι Έλληνες γιατροί. Η τελευταία απογραφή του υπουργείου Υγείας κατέδειξε ότι οι λειτουργοί του Ιπποκράτη στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πολλοί μεν αλλά κατανεμημένοι χωρίς σχεδιασμό στις μονάδες υγείας της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι στην περιοχή της Αττικής –και μόνο στα διοικητικά όρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας- βρίσκεται το 1/3  του συνόλου των γιατρών που διαθέτει το ΕΣΥ!

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία του υπουργείου Υγείας έπειτα από την ολοκλήρωση της απογραφής, στο ΕΣΥ υπηρετούν 25.235 γιατροί σε σύνολο 34.917 κλινών. Η μέση αναλογία γιατρού ανά κλίνη είναι 0,72, δηλαδή 3 γιατροί ανά 4 κρεβάτια, όταν στην Ευρώπη αντιστοιχεί ένας γιατρός ανά 4 κλίνες. Οι  ειδικοί  που συνέταξαν την έκθεση διαπιστώνουν «ιατρικό πληθωρισμό», ιδίως δε σε μεγάλα αστικά κέντρα, με πλέον χαρακτηριστική περίπτωση εκείνη της 1ης ΥΠΕ η οποία περιλαμβάνει 25 νοσοκομεία με περίπου 8.700 κλίνες και άλλους τόσους (8. 000 ) γιατρούς.

 Νοσοκομεία με ιατρικό πληθωρισμό

Τα νοσοκομεία της Αττικής που βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την υπερεπάρκεια γιατρών είναι το Οφθαλμιατρείο, το «Ανδρέας Συγγρός» και το «Γ. Γεννηματάς». Στον αντίποδα, βρίσκονται τα νοσοκομεία «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και η Παμμακάριστος όπου η αναλογία γιατρών ανά κλίνη είναι 0,33 και 0,45, αντιστοίχως, όταν το διεθνές αποδεκτό επίπεδο είναι πάνω από 0,5.

Επάρκεια γιατρών έχουν επίσης τα νοσοκομεία Ασκληπιείο (1,07) , Τζάνειο και Αττικόν (0,92)  σε αντίθεση με τα δύο Ψυχιατρικά νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ όπου η αναλογία γιατρού ανά κλίνη είναι 0,09 και 0,1.

Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, πλεόνασμα γιατρών παρουσιάζουν επίσης τα νοσοκομεία Νάξου (1,84), Αφροδίσιων Νοσημάτων Θεσσαλονίκης (1,39), Χαλκιδικής (1,24), Λάρισας (1,30), Χαλκίδας (1,29), Αγρινίου (1,45), Πατρών (1,36), Καλαβρύτων (1,20).

Περισσεύουν γιατροί, λείπουν νοσηλευτές

Σημειωτέον, από το σύνολο των περίπου 26.000 γιατρών, περισσότεροι από τους μισούς είναι παθολόγοι, πνευμονολόγοι, γυναικολόγοι, καρδιολόγοι και χειρουργοί, ενώ είδος εν ανεπαρκεία αποτελούν οι ογκολόγοι, οι επειγοντολόγοι, οι γηρίατροι καθώς και άλλες βασικές ειδικότητες. Στην ίδια δραματική κατάσταση βρίσκεται το ΕΣΥ και σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές με ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Μέσα στην τελευταία εξαετία ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού έχει συρρικνωθεί σημαντικά με τους νοσηλευτές του ΕΣΥ πλέον να μην ξεπερνούν τους 36.600.

Παρότι ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία 20 έτη, ανερχόμενος από 21.811 νοσηλευτές το 1984 σε 41.724 το 2004, υπάρχουν σημαντικά κενά στα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Ακόμη, διαπιστώνεται ποιοτικό έλλειμμα στο νοσηλευτικό προσωπικό καθώς οι πτυχιούχοι νοσηλευτές αποτελούν μόνο το 40% του συνολικού προσωπικού.

Πάντως, σε αντίθεση με το νοσηλευτικό πεδίο, σε εκείνο που αφορά τις διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές υπηρεσίες διαπιστώνεται…  ευρωστία προσωπικού.

Ο αριθμός των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ανταγωνίζεται τον αντίστοιχο των ιατρών: συνολικά απασχολούνται 27.913 άτομα στις λοιπές, πλην των ιατρικών και νοσηλευτικών, υπηρεσίες.

Μάλιστα, από την περαιτέρω ανάλυση προκύπτει ότι εάν εξαιρεθούν οι περίπου 6.500 εργαζόμενοι στις παραϊατρικές υπηρεσίες, πχ εργαστήρια κα, ο καθαρός αριθμός των διοικητικών και λοιπών υπαλλήλων ανέρχεται σε 21.500.

 

PROTO THEMA