Στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση μεταξύ φορέων Ελλάδας και Σουηδίας συμμετέχει ο δήμος Φαιστού.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το ABF, τον μεγαλύτερο Επιμορφωτικό Οργανισμό της Σουηδίας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ φορέων των δύο χωρών. Ιδιαίτερα αναμένεται να αξιοποιηθούν παραδείγματα καλών πρακτικών από φορείς της Σουηδίας, μιας χώρας που θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Ο δήμος Φαιστού είναι ο μοναδικός δήμος σε ολόκληρη την Κρήτη που επιλέχθηκε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και συμμετείχε στην επίσημη πρώτη συνάντηση στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η δήμαρχος Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, συνεργάτης του δήμου Φαιστού, εκπρόσωποι της Σουηδικής πλευράς και μέλη του σουηδικού Επιμορφωτικού Οργανισμού ABF, εκπρόσωποι της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), εκπρόσωποι δήμων και λοιπών φορέων.

Τονίζεται πως η γενικότερη συνεργασία της Ελλάδας με τη Σουηδία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένο ότι το ABF έχει σημαντικότατη εμπειρία στα θέματα Δια Βίου Μάθησης μετά από 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, ο δήμος Φαιστού συνεχίζει τη δυναμική ενεργοποίηση του σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ πρόκειται να είναι ο πρώτος δήμος, στον οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της, Καθ. Αλέξης Κόκκος, θα βρίσκεται στο δήμο Φαιστού το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου με συνεργάτες του για να συντονίσει τις διαδικασίες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στο δήμο Φαιστού και κατάρτισης σχετικής μελέτης, αλλά και να παρουσιάσει για πρώτη φορά πανελλαδικά το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης.