Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει κεντρική ενημερωτική εκδήλωση για τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 και ώρα 11.30-14.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Ελ. Βενιζέλου 28-32).

 Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Καθηγητής Ν. Ματσατσίνης,
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Καθηγητής Ζ. Αγιουτάντης,
Αναπληρωτής Προέδρου Τμήματος Ορυκτών Πόρων

Επίκουρος Καθηγητής Μ. Λαγουδάκης,
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Λαζαρίδης,
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Βαρουδάκης,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επίσης, παρουσιάσεις και ξεναγήσεις σε κάθε Τμήμα ξεχωριστά θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις του κάθε Τμήματος στην Πολυτεχνειούπολη.
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών

Τετάρτη, 22.6, 6-8 μμ

Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών
/ΗΜΜΥ Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Τμήμα Μηχανικών
Παραγωγής & Διοίκησης

Παρασκευή 24.6, 11:00 –13:00,

Μεγάλο Αμφιθέατρο Α2 (Ξύλινο)
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Παρασκευή 24.6, 14:00

Κτήριο Μ3, Γραμματεία ΜΗΧΟΠ
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δευτέρα 27.6, 11:00-12:00

Κτήριο K1, Γραμματεία ΜΗΠΕΡ
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά