Στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης από 20 έως 25 Ιουνίου λαμβάνει χώρα διεθνές συνέδριο βιολογίας με τίτλο "H σηματοδότηση Hh-Gli στην ανάπτυξη, αναγέννηση και καρκίνο".

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, το επίκεντρο της παρουσιαζόμενης έρευνας είναι ένα "μονοπάτι σηματοδότησης", δηλαδή μια σειρά από μόρια που τα κύτταρά μας χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους και να "ξέρουν" πότε να πολλαπλασιαστούν, πότε όχι, πότε να παραγάγουν κάποια εξειδικευμένη δομή (π.χ. νευρική προεκβολή), πότε και να αυτοκτονήσουν ακόμα.

Καμιά δεκαριά τέτοια μονοπάτια σε συνδυασμό μεταξύ τους διέπουν όλες τις λειτουργίες και τις αποφάσεις των κυττάρων σε όλα τα πολυκύτταρα ζώα, από το απλούστερο σκουλήκι ως τον άνθρωπο.

Όταν υπάρχει κάποιο τραύμα, η ενεργοποίηση τέτοιας σηματοδότησης εξασφαλίζει την οργανωμένη ανάπλαση για την επισκευή του.

Όταν πάλι τέτοια μονοπάτια δυσλειτουργήσουν, οι συνέπειες είναι καταστροφικές, γιατί δημιουργούνται πολλαπλές παθολογίες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Στο διεθνές συνέδριο συμμετέχουν επιστήμονες από Ευρώπη, Ασία και Αμερική, με ενδιαφέροντα που κυμαίνονται από την πρωταρχική κατανόηση του μονοπατιού σε απλά συστήματα (όπως η μύγα του ξιδιού Δροσόφιλα) μέχρι και την παρασκευή φαρμάκων για αντιμετώπιση καρκίνων που πυροδοτούνται από τη δυσλειτουργία του Hh-Gli.

Κεντρικός πυρήνας και οργανωτής του συνεδρίου είναι ένα κονσόρτσιουμ 8 ερευνητικών ομάδων από 7 ερευνητικούς οργανισμούς και μία φαρμακευτική εταιρεία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης – με συμμετοχή και της Ελλάδας, που έχουν χρηματοδότηση από το 7o Πλαίσιο Στήριξης της ΕΕ για έρευνα σ' αυτό το σημαντικό σηματοδοτικό μονοπάτι.