Μέσα από την ένταξη στο ΕΣΠΑ των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» δίνεται εγγύηση ζωής στα δύο αυτά προγράμματα που ανακουφίζουν χιλιάδες οικογένειες.
 
Η πράξη με την οποία επικαιροποιείται η ένταξη φέρει τον τίτλο "Εναρμόνιση κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ'οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου του 2011 μέχρι 31 Ιανουαρίου του ίδιου έτους, επιβεβαιώνει με εγκύκλιο του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος.

Στην εγκύκλιο που απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας γίνεται επίκληση και της από 17 Δεκεμβρίου του 2010 Επιστολή του Επιτρόπου L. Andor, «με την οποία παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων δομών στους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τους».

Παράλληλα τονίζεται ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των ατόμων που υπηρετούν στα εν λόγω προγράμματα θα ανανεωθούν ή θα παραταθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είτε από τον ίδιο φορέα είτε από άλλον που αναλαμβάνει την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους δημότες.