Η πορεία ανάπτυξης των Μεσογειακών Περιφερειών συζητήθηκε στο συνέδριο που έγινε στην πόλη της Κατάνια στη Σικελία τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα 16 με 19 Ιουνίου.

Παράλληλα έγιναν οι εκλογές για το νέο Πρόεδρο και το νέο Πολιτικό Συμβούλιο. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Σικελός Raffaele Lombardo ενώ στο Πολιτικό Γραφείο εξελέγει ο Γιώργος Αλεξάκης, περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, για την Ελλάδα και την Κρήτη ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η πρόταση, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία περιφερειών σε σχέση με το «στόχο 1», δηλαδή αυτών των Περιφερειών όπου το Περιφερειακό Ακαθάριστο Προϊόν υπερβαίνει το ποσοστό του 75% άλλα ταυτόχρονα δεν ξεπερνά το 90%.

Οι "ενδιάμεσες" περιφέρειες- όπως ονομάζονται- μας ενδιαφέρουν επειδή μεταξύ άλλων (θα) ανήκουμε ως Περιφέρεια σε αυτή την κατηγορία ως Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν, και είναι απόλυτα κρίσιμη η διεκδίκηση ενός ακόμη πακέτου οικονομικής βοήθειας την περίοδο 2014-20.