Μετά από αρκετούς μήνες συνεδριάζει ξανά αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΔΥΚ. Κυρίαρχο θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση η μείωση της τιμής στο νερό ύδρευσης κυρίως για τους μεγάλους πελάτες του οργανισμού όπως η ΔΕΥΑΧ και η ΔΕΥΑΒΑ.

Όπως σημειώνει με δηλώσεις του, ο γενικός διευθυντής του ΟΑΔΥΚ κ. Μάρκος Πετρελάκης,  " η πρόταση είναι  να μειωθεί η τιμή του νερού, από 0,28-ο,25  σε 0,20 λεπτά.

Ο κ. Πατρελάκης επισημαίνει οτι αύτη η μείωση θα πρέπει να περάσει στον καταναλωτή, και προκύπτει γιατί έπεσε το λειτουργικό κόστος του οργανισμού, αλλά και γιατί έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος. 
Σε ότι αφορά  ενδεχόμενη μείωση και στην τιμή του νερού άρδευσης, κάτι το οποίο θα αποτελέσει ανάσα και για τους παραγωγούς, ο κ. Πατρελάκης είπε  ότι τέτοια πρόταση δεν έχει έρθει ως εισήγηση και αυτό θα το εκτιμήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.