Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο διάλογος για την "Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας" όπως είχε προσδιοριστεί  από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρεά Λοβέρδο.

Στον διάλογο η Κεντρική Ένωση  Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)   συμμετείχε με εκπροσώπους τους Ιατρούς : κ.Κυριάκο Βιρβιδάκη Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και κ.Παναγιώτη Ευσταθίου τ.Διοικητή  του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του διάλογου από το Υπουργείο  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ΚΕΔΚΕ δια των εκπροσώπων της κατέθεσε ολοκληρωμένο Υπόμνημα στα πλαίσια του διαλόγου για την "Αναδιάρθρωση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας"