Τις προτάσεις της κατέθεσε για το πρόβλημα της παράνομης αλιείας η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Χανίων Ε.Κουρουπάκη σήμερα στη βουλή.

Αναλυτικά:

Για μία χώρα σαν την Ελλάδα όπου το υγρό στοιχείο είναι κυρίαρχο, η προστασία και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος προφανώς πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ήδη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγινε μία πρώτη σημαντική προσπάθεια σ’ αυτό το πλαίσιο με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγία 2008/56/ΕΚ που θέτει ως στόχο την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Αυτή, όμως, η ενέργεια πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες προκειμένου να προστατευθούν οι ελληνικές θάλασσες.

Είναι αναγκαίο να ανατραπούν χρόνιες πρακτικές που απειλούν την βιωσιμότητα του θαλάσσιου πλούτου της νησιώτικης χώρας μας. Σύμφωνα με έρευνα που πρόσφατα ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» η οποία πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πεντάμηνο του 2011 και εστίασε στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη διαπιστώθηκε μείωση του συνόλου των αλιευμάτων κατά 51% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Αυτή η κατάσταση είναι δραματική όχι μόνο για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και για τους επαγγελματίες αλιείς που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους καθώς η παραγωγή μειώνεται με υψηλούς ρυθμούς.

Βασική αιτία αυτής της μείωσης αποτελεί η παράνομη αλιεία (με μεθόδους ψαρέματος εκτός κοινοτικής νομοθεσίας) ένα φαινόμενο που στη δυτική Κρήτη έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια είτε αυτό πραγματοποιείται για εμπορικούς λόγους, είτε ερασιτεχνικά, ως μέσο ψυχαγωγίας, κατά τις τουριστικές περιόδους.
Η έντονη αυτή παράνομη δραστηριότητα απαιτεί την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος Χανίων – τουλάχιστον κατά τη θερινή περίοδο – που θα δύναται να λειτουργήσει αποτρεπτικά αλλά και κατασταλτικά.

Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί :

1. Υπάρχει προγραμματισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος Χανίων και εντατικοποίηση των ελέγχων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής ;

2. Υπάρχει πρόθεση από τα συναρμόδια Υπουργεία για άλλου τύπου ενέργειες που θα προστατεύσουν τις ελληνικές θάλασσες και τους επαγγελματίες αλιείς από την παράνομη αλιεία ;


Ευαγγελία Κουρουπάκη

Βουλευτής Χανίων