Στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας Υποδομών που θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.».

Με αρκετή καθυστέρηση από την κυβερνητική εξαγγελία, σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία «Ανώνυμης Εταιρείας Υποδομών», υπεγράφη τελικά και από τον Υπουργό Οικονομικών η διυπουργική Απόφαση των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για τη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Υποδομές Κρήτης Α.Ε.».

Η εταιρεία θα αναλάβει, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επέκταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Παράλληλα, πρόκειται να αναλάβει, το σχεδιασμό και την κατασκευή και άλλων μεγάλων οδικών έργων του νησιού.

Η εταιρεία, με έδρα τα Χανιά, θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ενώ το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, που θα ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από τον τακτικό Προϋπολογισμό. Ομοίως θα καλύπτονται και οι λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες της εταιρείας.