Στην πρώτη του συνεδρίαση με τη νεοεκλεγείσα σύνθεσή του για το 2011, συνέρχεται σήμερα το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου .

Με συνολικά 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, το σώμα θα ασχοληθεί επίσης με το θέμα της εκλογής του νέου αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την παραίτηση της κ. Βάλιας Κοκολογιάννη, ενώ μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι και εκείνο των υποχρεωτικών μετατάξεων των υπαλλήλων.

Μετά τον Καλλικράτη και την κατάργηση των Νομαρχιών, το Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να αποφασίσει για τη μετάταξη στο Δήμο Ηρακλείου, συνολικά τεσσάρων υπαλλήλων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, οι οποίοι εργάζονταν σε υπηρεσίες και Διευθύνσεις της Νομαρχίας, η αρμοδιότητα των οποίων πέρασε στο δήμο.

Ένα ακόμη από τα θέματα που θα απασχολήσουν την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου θα είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την επανέκδοση ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων από το 2010. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να καθορίσει το ύψος του ποσοστού κατανομής των πιστώσεων της ΣΑΤΑ του 2010 προς τις Δημοτικές Ενότητες, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.