Την παράταση αναστολής πλειστηριασμών για την κύρια ή μοναδική κατοικία των δανειοληπτών ή για ποσό που ανέρχεται έως τις 200.000 ευρώ για τουλάχιστον έξι μήνες, εισηγήθηκε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκος προς τον υπουργό Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα αντιμετωπίζεται με θετικό τρόπο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή τροπολογία που να επικυρωθεί από τη Βουλή.

Πάντως, όπως αναφέρει σε επιστολή της η Ένωση Καταναλωτών "Ποιότητα Ζωής" με την οποία ζητάει την αναστολή των πλειστηριασμών για 1 έτος ακόμα, ''οι τράπεζες έχουν προσδιορίσει δεκάδες πλειστηριασμούς, ήδη από την πρώτη Τετάρτη του Ιουλίου, δηλαδή στις 6 του μήνα''.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει στις επιστολές της προς τους συναρμόδιους υπουργούς ότι η αριθμητική ανεπάρκεια δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων και το κόστος άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της ακίνητης περιουσίας - καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης - είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για την παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει επίσης και τη θέση της ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος, ώστε η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο από τον οφειλέτη να επιφέρει την αυτοδίκαιη αναστολή κάθε καταδιωκτικού ή ασφαλιστικού μέτρου έναντι της κύριας ή μοναδικής του κατοικίας, προκειμένου να γλιτώνουν οι οφειλέτες μεγάλο μέρος των δικαστικών εξόδων.

Τέλος αναφέρει η οργάνωση των καταναλωτών ότι χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν χρεωθεί με έξοδα δανείου, τα οποία με σωρεία αποφάσεων έχουν κριθεί καταχρηστικά, και δεν τους επιστρέφονται από τις τράπεζες. Η ΕΚΠΟΙΖΩ, που έχει καταθέσει και κερδίσει πάνω από τριακόσιες ομαδικές αγωγές για "έξοδα δανείου" τα τελευταία χρόνια, και συνεχίζει να καταθέτει, καλεί τους δανειολήπτες που τους έχουν επιβληθεί οι σχετικές χρεώσεις να προσκομίσουν τις συμβάσεις και τα σχετικά παραστατικά, προκειμένου να συμμετέχουν στις ομαδικές αγωγές που καταθέτει.

 

newsit.gr