Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Ενιαία Αρχή Πληρωμών στο Δημόσιο, καθώς μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική υποστήριξη από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Η ΓΓΠΣ, σε συνεργασία με ιδιώτες, θα προχωρήσει στο επόμενο πεντάμηνο στην καταγραφή όλων των επιμέρους συστημάτων υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε να ολοκληρώσει την υποδομή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Σημειώνεται πως η Ενιαία Αρχή έχει αναλάβει την πληρωμή, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων του προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 5.500 πιστοποιημένοι φορείς με εκτιμώμενο παραπλήσιο αριθμό εκκαθαριστών που υλοποιούν τη μισθοδοσία μέσω καταστάσεων και διαφόρων προγραμμάτων μισθοδοσίας. Τα εν λόγω συστήματα μισθοδοσίας είναι είτε συστήματα εταιρειών, είτε συστήματα αναπτυγμένα αυτοδύναμα όπως πχ της ΓΓΠΣ είτε ιδιοκατασκευές μικρών εταιρειών ή προγραμματιστών και τέλος προγράμματα τύπου Excel ή χειρόγραφες καταστάσεις πληρωτέες από την Εφορία.

Για την ομογενοποίηση των συστημάτων που υποστηρίζουν τη μισθοδοσία των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου (ΟΤΑ, Περιφέρειες, Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Σχολεία, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες κλπ) θα εξετασθούν ξεχωριστά τόσο οι παραμετροποιήσεις σε κάθε σύστημα, όσο και οι ιδιαιτερότητες του κάθε φορέα, ακόμη δε και σε επίπεδο μισθοδοτούμενου.

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα είτε ομογενοποίησης των συστημάτων, είτε απορρόφησή τους, είτε η δημιουργία ενός συστήματος «ομπρέλα» που θα καλύπτει και θα αξιοποιεί τη λειτουργία αυτών των συστημάτων.

in.gr