Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Λασιθίου κ. Μιχάλης Καρχιμάκης στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας κατέθεσε στη Βουλή τις παρακάτω αναφορές που αφορούν αιτήματα φορέων και πολιτών:

• Αναφορά για τον κ. Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με το αίτημα της Κοινότητας Χριστού Ιεράπετρας να χρηματοδοτηθεί μελέτη αναβάθμισης του Σελάκανου.
• Αναφορά για τον κ.Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με την ένταξη στο εθνικό σύστημα λιμένων αναψυχής της κατασκευής τουριστικού καταφύγιου του Μύρτους Ιεράπετρας.
• Αναφορά για τον κ.Υπουργό Περιφ.Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση της εξωτερικής προστασίας του αλιευτικού λιμανιού της Ιεράπετρας.
• Αναφορά για τον κ.Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με την συντήρηση και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Γουρνιών, Μύρτου, του Φρουρίου Καλέ και Βυζαντινών αρχαιοτήτων, καθώς και την λειτουργία μουσείου στην Ιεράπετρα.
• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με προτάσεις για ενδεχόμενη κατάργηση των ΤΟΕΒ ή μεταφορά της διαχείρισής τους στους Δήμους από τους ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, Καβουσίου, Καλαμαύκας, Σχινοκάψαλων, Κουτσουρά.
• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Απασχόλησης σχετικά με αιτήματα πολιτών, που αναφέρονται στην επίλυση συνταξιοδοτικών ζητημάτων από ασφαλιστικά ταμεία.
• Αναφορά για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης που εντάχθηκε στο πρόγραμμα ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨ της κατασκευής του αγωγού του φράγματος των Μπραμιανών Ιεράπετρας.