Αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού του έτους 2010, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για τα έτη 2010-2012.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.

Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 1/7/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2011 - Υπολογισμοί με αύξηση 1,6%

Ημερομίσθιοι    1.5.2009               Ποσοστό αύξησης           1.7.2011               Στρογγυλοποίηση

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία           33,04     1,6          33,569   33,57

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία 34,25     1,6          34,798   34,8

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες                35,89     1,6          36,464   36,46

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες                37,51     1,6          38,11     38,11

Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες                39,15     1,6          39,776   39,78

Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες                40,78     1,6          41,432   41,43

Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες                42,43     1,6          43,109   43,11

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία          36,34     1,6          36,921   36,92

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία                37,56     1,6          38,161   38,16

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες               39,2        1,6          39,827   39,83

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες               40,82     1,6          41,473   41,47

Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες               42,46     1,6          43,139   43,14

Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες               44,09     1,6          44,795   44,8

Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες               45,74     1,6          46,472   46,47

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (μισθός)     1.5.2009               Ποσοστό αύξησης           1.7.2011               Στρογγυλοποίηση

άγαμος χωρίς προϋπηρεσία       739,56   1,6          751,393                 751,39

άγαμος 1 τριετία             801,17   1,6          813,989                 813,99

άγαμος 2 τριετίες            874,01   1,6          887,994                 887,99

άγαμος 3 τριετίες            946,84   1,6          961,989                 961,99

έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία     813,52   1,6          826,536                 826,54

έγγαμος 1 τριετία            875,13   1,6          889,132                 889,13

έγγαμος 2 τριετίες          947,96   1,6          963,127                 963,13

έγγαμος 3 τριετίες          1020,8   1,6          1037,133              1037,13

 

in.gr