Επιπλέον κεφαλικός φόρος για όσους πήραν επιστροφή λόγω αποδείξεων πάνω από 300 ευρώ!

Σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο, η επιστροφή φόρου ή ο συμψηφισμός φόρου λόγω αποδείξεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των 300 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Στις περιπτώσεις που έχει γίνει εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2010 που δηλώθηκαν εφέτος και έχει συμψηφιστεί ή επιστραφεί φόρος μεγαλύτερος από 300 ευρώ, ο επιπλέον αυτός φόρος θα επιστραφεί με την ειδική εισφορά φυσικών προσώπων.

 

PROTO THEMA