Την ίδρυση του Ταμείου αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και την εισαγωγή της «ωρίμανσης και της επενδυτικής ταυτότητας των ακινήτων» και του θεσμού της «επιφάνειας», προβλέπει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Στόχος είναι η προώθηση ενός ευρέος προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων (μέσα σε ένα μήνα θα έχουν ενταχθεί τα πρώτα σχέδια αποκρατικοποιήσεων) και η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, προκειμένου, όπως προσδοκά η κυβέρνηση, να εισπραχθούν 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Παράλληλα, για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δίδεται η δυνατότητα και αλλαγής όρων δόμησης και χωροταξικών σχεδίων. Σημειώνεται, πάντως, ότι στον νόμο δεν περιλαμβάνεται το αυστηρό τριμηνιαίο χρονοδιάγραμμα αποκρατικοποιήσεων που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα.

Ταυτόχρονα, στο Ταμείο παρέχεται η δυνατότητα να αγοράζει ομόλογα του Δημοσίου, να παρέχει εγγυήσεις στο Δημόσιο (όχι εμπράγματες) για να δανείζεται είτε από την αγορά είτε από την τρόικα, αλλά και να εκδίδει ομόλογα που θα τα ανταλλάσσει με αυτά του κράτους. Ουσιαστικά, δηλαδή, θα έχει και τη δυνατότητα να «διευκολύνει» το Δημόσιο σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρέους.

zougla.gr