Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθαν το 2010 οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το Δεκέμβριο εισέρευσαν στο σύστημα νέες καταθέσεις 1,2 δισ. ευρώ οδηγώντας το συνολικό τους ύψος στα 70 δισ. ευρώ.

Όφελος από την εισροή κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου, έχουν και ελληνικές τράπεζες.

 Η Κ.Τ της Κύπρου αναφέρει  συγκεκριμένα ότι ολόκληρο το 2010 εισέρευσαν στην Κύπρο γύρω στα 11,8 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων, από τις οποίες ευνοήθηκαν κυρίως οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες και οι ελληνικές τράπεζες.