Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει η Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Μιχάλης Μαρακάκης με αφορμή την Γενική της Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μαρακάκης "η τράπεζα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς διαθέτει  δείκτες, όπως τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκεια που ξεπερνάει το 18%, όταν ο μέσος Όρος για να λειτουργεί μια τράπεζα στη χώρα μας είναι το 8%. Το 2010 η τράπεζα έκανε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πάνω από 11%."

Επίσης ο κ. Μαρακάκης σημείωσε "ότι τα 3 χρόνια της κρίσης η τράπεζα ήταν ανοιχτή σε χορηγήσεις δανείων και χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν μείνει ζωντανές λόγω της δικής μας παρουσίας".

 Σε οτι αφορά τις επισφάλειες ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής τράπεζας Χανίων αναφέρει οτι " η τράπεζα ξέρει τόσο καλά την αγορά,  καθώς είναι τοπική και ξέρει τους ανθρώπους, προκειμένου να προφυλάσεται. Η αδυναμία πληρωμών σήμερα είναι γεγονός. Οι προβλέψεις μας για ενδεχόμενες επισφάλειες ήταν πάνω από 60%, ενώ σε οτι αφορά τις εξασφαλίσεις στη χορήγηση δανείων, αυτή γίνεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες της τράπεζα ο κ. Μαρακακης χαρακτήρισε την Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων ως την πλέον επενδυτική τράπεζα στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για τις δραστηριότητές της σε διάφορα επίπεδα.

Σχετικά δε, με το αν οι καταθέτες εξαιτίας των διαφόρων φημών, το τελευταίο διάστημα τράβηξαν χρήματα από την τράπεζα ο κ. Μαρακάκης ανέφερε ότι έχουν φύγει όντως κάποια χρήματα που όμως δεν έχουν αδυνατίσει την τράπεζα. Την ενέργεια αυτή ο κ. Μαρακάκης τη χαρακτήρισε ως μεγάλο λάθος.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γ. Σ της τράπεζας είναι τα παρακάτω:

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 17η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2010.

2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2010.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Κερδών της χρήσης 2010.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη  χρήση 2010.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2011.

7. Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στην εταιρία με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Χανιά Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία», στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Αποκόρωνα Ανώνυμη Εταιρεία» και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.», με την έκδοση ομολογιακού δανείου και έγκριση της αύξησης της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στον πιστωτικό συνεταιρισμό με την επωνυμία «Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αιτωλοακαρνανίας Αιτωλική Πίστη Συν.Π.Ε.».

8. Έγκριση της συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρίας Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)».

9.  Ανακοινώσεις - Προτάσεις.