Απαντώντας σε Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την αδιάθετη παραγωγή πρώιμων κηπευτικών της Κρήτης (κυρίως εξαγώγιμων αγγουριών από την περιοχή της Βιάννου), ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Κουτσούκος αναφέρει σε έγγραφη απάντησή του τα εξής:

Η πολιτική στον τομέα των οπωροκηπευτικών ασκείται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασχολούνται, με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία των οπωροκηπευτικών των μελών τους.

Είναι γι'αυτό σκόπιμη, η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών, μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών που βασικός στόχος τους, είναι η επίτευξη καλύτερων τιμών του προϊόντος, διατήρηση των παραδοσιακών αγορών, άνοιγμα νέων αγορών κλπ.

Οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις όπως:

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους, με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,

βελτίωση των υποδομών τους,

προώθησης των προϊόντων τους,

προστασίας του περιβάλλοντος κλπ,

για τις οποίες ενισχύονται σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισημαίνεται ότι τα νωπα οπωροκηπευτικά ουδέποτε ελάμβαναν άμεσες ενισχύσεις, αντιθέτως ενισχύονταν έμμεσα μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την υλοποίηση δράσεων όπως αναφέρεται παραπάνω.

Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Κρήτης παρατηρείται μια αυξητική τάση του αριθμού των Οργανώσεων Παραγωγών, με νέες αναγνωρίσεις το 2010, κυρίως στον τομέα των κηπευτικών. Ενώ έως το 2009, λειτουργούσαν 4 αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών και 3 προαναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εκ των οποίων οι περισσότερες δραστηριοποιούνταν στο Νομό Χανίων, σήμερα η κατάσταση για το νομό Ηρακλείου διαμορφώνεται ως εξής:

Στο Νομό Ηρακλείου λειτουργούν 7 αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών, που έχουν σε εξέλιξη Επιχειρησιακά Προγράμματα.