Έντονη ανησυχία για την υγεία των παιδιών τους εκφράζουν οι γονείς και οι δάσκαλοι στην επαρχία της Φουκουσίμα, λόγω της διαρροής ραδιενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima Daiichi.

Συγκεκριμένα, ο προβληματισμός γονέων και δασκάλων έχει να κάνει με τα επιτρεπτά όρια έκθεσης στη ραδιενέργεια που έχει ανακοινώσει η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας στην Ιαπωνία.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο δημοσίευσε μια αναλυτική αναφορά της επιτροπής Πυρηνικής Ασφάλειας στην Ιαπωνία, από την οποία προκύπτει ότι όλες οι μετρήσεις στην περιοχή δείχνουν ότι η ραδιενέργεια είναι κάτω από το επιτρεπτό όριο των 3,8 μικροσίβετ/ώρα.

Ωστόσο, πολλοί γονείς εκφράζουν επιφυλάξεις τους και δηλώνουν ότι τα τα 3,8 μίλισιβερτ/ώρα είναι πολύ υψηλό όριο.

Αξίζει να σημειωθεί , ότι σε όλα τα σχολεία στη Φουκουσίμα έχουν απαγορευτεί οι σχολικές δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο, στον οποία πλέον οι μαθητές δεν παραμένουν πάνω από μια ώρα την ημέρα.