Να μην πουληθεί ως "φιλέτο" αλλά να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, ζητά ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης με επιστολή που έστειλε σήμερα στον Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου.

Μάλιστα ο δήμαρχος (και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ) χαρακτηρίζει ως αντισυνταγματικά τα όσα ορίζονται στον εφαρμοστικό Νόμο και τα οποία δίνουντην δυνατότητα στην διαδικασία εκποίησης δημοσίων ακινήτων να τροποποιούνται "επιμέρους ρυθμίσεις εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), οι οποίες επηρεάζουν την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων".

Αναλυτικότερα στην επιστολή του στον Πρωθυπουργό ο κ.Δοξαστάκης αναφέρει τα εξής :

"Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η χώρα μας βρίσκεται σε βαθιά δημοσιονομική κρίση, η οποία εν τοις πράγμασι έχει οδηγήσει στην στενή και πολλαπλή εξάρτηση μας, με όλες εκείνες τις επώδυνες συνέπειες για το λαό μας, ο οποίος παρακολουθεί ενεός όλες αυτές τις εξελίξεις. Οι στρεβλώσεις και η αποτυχία του διεθνούς οικονομικού συστήματος ως και οι δικές μας διαχρονικές ευθύνες έχουν οδηγήσει τη χώρα μας εκτός των πηγών χρηματοδότησης και του αναγκαίου διεθνούς δανεισμού.

Παρακολουθούμε με αγωνία τις προσωπικές σας προσπάθειες και της Κυβέρνησης συνολικά για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, υπό μορφή δανείου ύψους 110 δις ευρώ από τις χώρες της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), για να μπορέσουμε να «κρατηθούμε» και να αποφύγουμε τη στάση πληρωμών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και προκειμένου να γίνουμε αξιόπιστοι απέναντι στους εταίρους μας & πιστωτές μας, είναι αναγκαία προϋπόθεση η εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος.

Αυτή την ώρα, η ολομέλεια της Βουλής συζητά τα Ν/Σ «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Στρατηγικής Ανάπτυξης και «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Ο εφαρμοστικός Νόμος του πλαισίου ορίζει τη σύσταση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας, με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Το προϊόν της αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Στα άρθρα 10 – 17 του Σχεδίου Νόμου επιχειρείται η αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων μέσα από τη διαμόρφωση κατάλληλου, σταθερού και αποτελεσματικού πλαισίου κανόνων για την αντιμετώπιση χωροταξικών εμποδίων καθώς και γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
θεωρούμε υπερβολική την πρόβλεψη της δυνατότητας, η οποία κατά την ταπεινή μας γνώμη υπερβαίνει και τα συνταγματικά πλαίσια, κατά την κατάρτιση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.ΣΧ.Α.Δ.Α.) και εφόσον εμπεριέχεται σχετική τεκμηρίωση, το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του Ε.ΣΧ.Α.Δ.Α. να τροποποιεί επιμέρους ρυθμίσεις εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), οι οποίες επηρεάζουν την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων.

Ο Δήμος Χερσονήσου, τον οποίο έχω την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ, είναι κατεξοχήν τουριστικός Δήμος και αντιπροσωπεύει το 15% της τουριστικής υποδομής (δυναμικότητας) της Χώρας. Η έδρα του Δήμου μας είναι στις Γούρνες και το Δημαρχείο φιλοξενείται στο δημόσιο ακίνητο της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών (Π.Α.Β.Γ.), συνολικής έκτασης 738 στρεμμάτων. Το εν λόγω ακίνητο με το εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Γουβών αντιμετωπίζεται σαν περιοχή οικιστικής Ανάπτυξης (ΟΠ) και προτείνεται να μετατραπεί σε Πολιτιστικό – Παιδαγωγικό Πνεύμονα υπερτοπικής σημασίας (ΦΕΚ 60 / ΑΑΠ / 2010, έγκριση ΣΧΟΟΑΠ).

Για το ακίνητο αυτό με την 169/2011 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε ζητήσει την άμεση παραχώρηση στο Δήμο Χερσονήσου της συνολικής χρήσης του ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα, για να αξιοποιηθεί από τον Δήμο ως έκταση υπερτοπικής σημασίας και μοναδική ελεύθερη παράκτια ζώνη στο Νομό Ηρακλείου. Την ευθύνη της απόφασης για τις χρήσεις και τη μορφή ανάπτυξης της, πρέπει να έχει ο Δήμος, ώστε αυτές να έχουν άμεση επιρροή στον κοινωνικό – οικονομικό ιστό της περιοχής, ιδιαίτερα όταν η συγκεκριμένη περιοχή έχει άμεση επαφή και σχέση, τόσο με την τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή της Χερσονήσου, όσο και με το Πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου.
Η έκταση της (ΠΑΒΓ) αποτελεί ζωτικό χώρο που προορίζεται να δεχτεί συγκεκριμένες λειτουργίες με αυξημένες απαιτήσεις, ώστε να εκπληρώσει ένα σημαντικό πολεοδομικό ρόλο.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη Χώρα, που προσπαθείτε να δημιουργήσετε συνθήκες ανάσχεσης και αποτροπής της κατάρρευσης και επιδιώκετε με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής να εξασφαλίσετε τη στήριξη των Ευρωπαϊκών & Διεθνών Οικονομικών Μηχανισμών, παρακαλούμε να επανεξετάσετε συγκεκριμένες διατάξεις του εφαρμοστικού νόμου, οι οποίες είναι επιζήμιες για τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική ανάπτυξη.

Επανεξετάσετε τη διάταξη που ορίζει την «εύκολη» τροποποίηση εγκεκριμένων Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ και των ΣΧΟΟΑΠ. Παραβιάζονται σοβαρά συνταγματικά κοινωνικά δικαιώματα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Δεχθείτε την άποψη του Δήμου για τους λόγους που παραθέσαμε παραπάνω, να διατηρήσει η έκταση των 738 στρεμ. της ΠΑΒΓ, το δημόσιο κοινωφελή χαρακτήρα. Παρακαλούμε, κατά την έκδοση της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του άρθρου 10 παρ. 3 του εφαρμοστικού νόμου, να μην υπαχθεί το ακίνητο της ΠΑΒΓ, εκτάσεως 738 στρεμ., στα προς αξιοποίηση ακίνητα. Οι πόροι που προσδοκάτε, ως Κυβέρνηση, να συγκεντρώσετε για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, μπορεί να προκύψουν και μάλιστα πολλαπλάσιοι, αν δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο και επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να προχωρήσουν μεγάλες επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, από εύρωστους διεθνείς οικονομικούς οίκους που ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη επένδυση ύψους 500 εκ. ευρώ.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο ελληνικός λαός, έχοντας πλέον περιέλθει, εξ αντικειμένου, σε μια κατάσταση αδιέξοδη
και επώδυνη για την οικονομική του θέση, περιμένει πολλά από εσάς.

Περιθώρια υπάρχουν.

Σ’ αυτή τη Χώρα υπάρχουν δυνάμεις. Χρειάζεται συστράτευση και κοινή προσπάθεια.

Ο λαός έχει δείξει τεράστιες αντοχές και επιδείξει απεριόριστη υπομονή.

Απαιτούνται αποφάσεις. Τολμήστε."