Στο πλαίσιο εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων και της αξιοποίησης όλων των επιστημονικών φορέων που μπορούν να στηρίξουν τους Δήμους στα θέματα του πρωτογενούς τομέα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Ιουνίου, συνάντηση εργασίας του Δημάρχου, κου. Κυπριωτάκη Ρούσσου και στελεχών του Δήμου με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Το ΜΑΙΧ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή, κο. Αλκίνοο Νικολαΐδη και τον Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής, κο. Σταματάκη Αριστείδη.

Η συνάντηση είχε ως σκοπό την διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας για την σύνταξη του εδαφολογικού χάρτη της περιοχής, με έμφαση σε πρώτη φάση της αμπελουργικής ζώνης του Δήμου και την εκπόνηση έρευνας αγοράς για τα βασικά προϊόντα του Δήμου.

Επισημάνθηκε ότι θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα όλων των υφιστάμενων μελετών και έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Η διάθεση του ΜΑΙΧ, όπως εκφράστηκε από τον κο. Νικολαΐδη, είναι θετική προκειμένου να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Αγροτική Ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων και σε πρώτη φάση να εστιάσει στις επιδιώξεις του Δήμου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.