Μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και πολλές δυσκολίες λόγω του προτοεφαρμοζόμενου Καλλικράτη, πάρθηκαν έγκαιρα αποφάσεις σχετικά με την αναδιοργάνωση και λειτουργία της ΔΑΕΑΝ, η οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, καθώς η επιχείρηση διπλασιάστηκε και συμπεριέλαβε στις λειτουργίες της και τις περιοχές Ελούντας και Καλού Χωριού.

Δυστυχώς έπρεπε να αντιμετωπιστεί και η εμπλοκή και άλλων φορέων όπως Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογία, Λιμενικό Ταμείο, ΕΟΤ και η γραφειοκρατία που διέπει όλους αυτούς τους οργανισμούς.
Πολλές από τις επισημάνσεις που έχουν γίνει είτε από δημότες είτε από δημοτικούς συμβούλους είναι σωστές με τη διαφορά ότι, αν και η ΔΑΕΑΝ έγκαιρα προγραμμάτισε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν εν τούτοις στάθηκε ανθρωπίνως αδύνατο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε όλο το προσωπικό και η διοίκηση της επιχείρησης.
Στόχος του Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ είναι να αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά όλα τα τμήματα της όπως την Μαρίνα και όλες τις παραλίες για τις οποίες έχει την ευθύνη. Προσπάθεια μας είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και του κοινωνικού έργου της εταιρείας.

Όσον αφορά την καθυστέρηση πρόσληψης του εποχικού προσωπικού αυτή οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση που υπήρξε από το ΑΣΕΠ και αυτό αποδεικνύεται και από το ότι ενώ το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ από τις 02 Μαρτίου 2011 είχε ξεκινήσει την διαδικασία για τις προσλήψεις η τελική έγκριση από το ΑΣΕΠ ήρθε στις 18 Μαΐου 2011.
Ενημερωτικά, στην ΔΑΕΑΝ απασχολούνται τριάντα ένα (31) άτομα (εποχικό προσωπικό) εκτός των έξι (6) ατόμων ΑΜΕΑ και φυσικά το μόνιμο προσωπικό. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει οργανωθεί σε επιτροπές που η καθεμία ασχολείται με συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης και παράγει εξειδικευμένο έργο.

Όπως κάθε δημότης μπορεί να διαπιστώσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου οι παραλίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οι όποιες ατέλειες υπάρχουν σε εγκαταστάσεις ήδη έχουν αρχίσει να επιδιορθώνονται. Όσο αφορά το ΑΜΜΟΥΔΙ, ο χώρος που ανήκει στην ΔΑΕΑΝ έχει καθαριστεί και έχει αρχίσει η συντήρηση και ο καλλωπισμός των εγκαταστάσεων. Σχετικά δε με τις ζημιές που έχει υποστεί ένα τμήμα του από την κακοκαιρία είναι στην ευθύνη ζώνης Λιμενικού Ταμείου το οποίο από όσο γνωρίζουμε έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης του.

Οι περισσότερες καντίνες έχουν δοθεί σε ιδιώτες και σύντομα θα δοθούν και οι υπόλοιπες. Η ενοικίαση των καντινών έγινε με διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες ( φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό) με δημοσιεύσεις και συνεχή ενημέρωση.
Η ενοικίαση τους σε ιδιώτες έγινε εκτός των άλλων και για το ότι από φέτος η ΔΑΕΑΝ υπόκειται και αυτή στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και για το ότι ενώ το Δ.Σ. είχε ζητήσει την έγκριση για πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την απασχόληση τους στις καντίνες εγκρίθηκαν μόνο δυο (2).

Ο ΕΟΤ θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία λόγω αδυναμίας της ΔΑΕΑΝ να επενδύσει στον χώρο αυτό. Θα διασφαλιστεί όμως ρητά ο κοινωνικός, πολιτιστικός και ψυχαγωγικός χαρακτήρας του.
Σε σχέση με το κυλικείο στη Σπιναλόγκα δυστυχώς το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην από διμήνου αίτηση της ΔΑΕΑΝ για παραχώρηση του. Παρόλα αυτά η επιχείρηση είναι έτοιμη να ξεκινήσει την λειτουργία του οποιαδήποτε στιγμή της επιτραπεί.

Είναι σημαντική η διευκόλυνση που παρέχει η ΔΑΕΑΝ σε τουριστικά πρακτορεία διαφημιστικούς οργανισμούς και εταιρείες που διοργανώνουν ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2011 στην παραλία του Βουλίσματος Καλού Χωριού με τη συμμετοχή διακόσιων (200) στελεχών που εργάζονται σε φαρμακευτική εταιρεία του εξωτερικού.

Θεωρούμε υποχρέωση μας την ενημέρωση αυτή διότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι δημότες για τις δραστηριότητες μας καθώς και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν ελλείψεις στην λειτουργία της. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε καλόπιστη κριτική διότι αφορά όλους η καλή εμφάνιση και σωστή λειτουργία της ΔΑΕΑΝ, η οποία δραστηριοποιείται βασικά στο πιο ευαίσθητο και σημαντικό κομμάτι, αυτό του Τουρισμού.
Με εκτίμηση
το Δ.Σ. της ΔΑΕΑΝ