Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, για το ζήτημα των συμβασιούχων διδασκόντων του Προεδρικού Διατάγματος 407, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργείου Παιδείας, με την οποία χορηγούνται πιστώσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την πληρωμή των συμβασιούχων, μειωμένες ωστόσο κατά 16%.

Με την απόφασή του αυτή που έφθασε στη διοίκηση του ιδρύματος, στις 21 Δεκεμβρίου 2010, το υπουργείου Παιδείας αθετεί στην ουσία την προγραμματική σύμβαση που είχε συνυπογράψει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 2009, για την πρόσληψη των συγκεκριμένων διδασκόντων που θα επιτελούσαν ακαδημαϊκό έργο στα τμήματα του ιδρύματος.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Συγκλήτου, αποφασίστηκε ακόμη το Πανεπιστήμιο να εγκρίνει την πρόσληψη όλων των συμβασιούχων όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, να καταβληθούν οι μειωμένες αποδοχές που χορήγησε το υπουργείο Παιδείας, και στη συνέχεια αν το ΣτΕ κάνει αποδεκτό το αίτημα ακύρωσης του ιδρύματος, να καταβληθούν στους δικαιούχους αναδρομικά τα οφειλόμενα ποσά της διαφοράς.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό θα τεθεί στην επόμενη Σύνοδο των Πρυτάνεων, ενώ θα υπάρξει και σχετικό έγγραφο με την απόφαση της Συγκλήτου και στο υπουργείο Παιδείας, με αίτημα την κάλυψη όλων των κενών θέσεων μελών ΔΕΠ που θα προκύψουν, πρόβλημα με το οποίο πολύ σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο το ίδρυμα.

Ακόμη το Πανεπιστήμιο θα διεκδικήσει από το υπουργείο Παιδείας «τη μη εφαρμογή του αναγγελθέντος περιορισμού κάλυψης μόνο του 20% των θέσεων που κενώνονται για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, δεδομένου ότι αν ο περιορισμός αυτό ισχύσει, το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα οδηγηθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στην πλήρη αδυναμία λειτουργίας και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του».